Regler Blekinge Trollingfestival 2020.

 

Blekinge Trollingfestival informerar och upplyser nedan om vilka regler som gäller vid trollingfiske efter Lax i södra Östersjön. Om något team vilket medverkar i tävlingen bevisligen/uppenbart, eller med stor sannolikhet misstänks bryta mot dessa regler tar sig arrangören rätten att diskvalificera hela teamet från tävlingen. Ingen återbetalning av anmälningsavgift eller andra kostnader kommer att tillgodoses.

 

Regler ( Myndigheten Hav och Vatten )

 

Minimimått på 60 centimeter gäller i Östersjöns samtliga delområden. ( LAX )

Vid dörj-, trolling- och utterfiske i Östersjön är fångst av lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt förbjudet under hela året. Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk ska genast släppa ut den i vattnet.

 

Utöver dessa lagstadgade regler komplettera Blekinge trollingfestival med följande:

 

Samtliga Zoner A-C i Pukaviksbukten är helt fredade från Blekinge Trollingfestivals deltagare. Dvs vi fiskar inte innanför Listers Huvud och Lak-Knallarna!

Fiskarter som kan tillräknas i tävlingen är : Lax,Öring,Regnbåge och eventuell Hybrid. Teamen kan maximalt tillgodoräkna sig totallängden av tre fiskar per tävlingsdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Teamen har rätten att uppgradera sin fångst genom att avräkna sig en kortare fisk och ersätta denna med en längre.
 2. Minimimått för registrering av fisk till tävlingen är 65cm
 3. Maximalt antal spön/rullar/beten som får användas samtidigt är 12 st. Det får inte heller finnas fler än 12 uppsättningar spön/rullar ombord.
 4. Totallängd på fisk som deltar i tävlingen skall gå att avgöra utan tvivel, vid eventuell tveksamhet enas en jury utsedd av tävlingsledningen om en fastslagen längd. Kan inte juryn enas eller utläsa längden på fisken, räknas denna fisk bort från teamet.
 5. Om en vild lax fångas är det individen / teamets ansvar att tolka och följa gällande regler från myndigheten HAV och VATTEN.
 6. Alla typer av poserings-foton med vild lax undanbedes bestämt.
 7. Teamet skall registrera sin ankomst till tävlingens kansli senast kl 17:00 båda tävlingsdagarna. Vid senare eller utebliven ankomst tillgodoses ej dagens fångst och Blekinge Trollingfestival kommer påbörja arbete att söka/lokalisera er.
 8. Arrangören tar sig rätten att ställa in delar, eller hela tävlingen om denna anser att väderförhållanden äventyrar säkerheten. Ingen återbetalning av anmälningsavgift sker.
 9. Blekinge Trollingfestival kommer att tillgodose / låna ut en avkrokningsbår till varje team Denna bår är konstruerad för att undvika att fisken okontrollerat sprattlar runt och skadar sig. Denna bår är även utrustad med en linjal i botten för att snabbt och enkelt kunna avläsa fiskens totallängd.
 10. Teamen ansvarar själva för att dokumenterar och redogöra sina fångster för tävlingsledningen. Tävlingen använder sig av de tjänster www.fisketavling.nu tillhandahåller. För att dessa tjänster skall fungera så smidigt som möjligt, uppmanar vi er att att säkerställa att ni kan skicka MMS i Sveriges mobila telefonnät. En Telefon med tillräckligt bra kamera för att kunna dokumentera fisken och dess längd är också en förutsättning. Om tekniken ej skulle fungera, kan man registrera sina fångster digital i kansliet.
 11. Miniantalet deltagare i varje Team är två st, där den ena är utsedd till skeppare.
 12. Lägsta ålder för skeppare är 18 år, eventuell team-deltagare under 18 år ansvarar skepparen för.
 13. Varje båt skall ha en fungerande VHF radio ombord
 14. Varje båt skall minst ha två st nödraketer ombord
 15. Varje båt skall ha dekaler väl synligt på skrovsidorna som bekräftar ert deltagande i Blekinge Trollingfestival ( tillhandahålls av Blekinge Trollingfestival )
 16. Varje skeppare ansvarar för att det finns räddningsvästar till samtliga ombord
 17. Minst en av team medlemmarna skall vara medlem sjöräddningssällskapet.
 18. Håvnät av nylon och knutar är förbjudet ombord. Knutlöst och / eller gumminät skall användas.
 19. Ni som deltagare i tävlingen ansvarar för er egen säkerhet och eventuella försäkringar. Blekinge Trollingfestival frånsäger sig allt ansvar och eventuella försäkrings eller andra ersättningskrav och tvister som kan uppstå. Blekinge Trollingfestival ansvarar inte heller för eventuella lagbrott eller andra försummelser från någon av dess deltagare.

 

Reglerna är senast uppdaterade 2020-01-15

 

Jag har läst och förstått innebörden av Blekinge Trollingfestivals förhållningsregler.

 

 

Namnförtydligande:

 

gallery/morruma